Kontrolór kvality

je osoba zodpovedná za vykonávanie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly komponentov a výrobkov, za triedenie a opravy dielov a hotových výrobkov. Vyžaduje sa od neho manuálna zručnosť, pracovitosť, spoľahlivosť, flexibilita, výborný zrak a precíznosť. Zodpovedá za evidenciu priebehu kontroly a správne označovanie kontrolovaných výrobkov. Dodržiava kritériá zadané zákazníkom a je ochotný pracovať aj na zmeny.

→  viac informácií

Líder

je zodpovedný za vedenie a koordináciu pracovníkov pri kontrole kvality výrobkov. Riadi, kontroluje a koordinuje priebeh objednávky. Sleduje kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele a požiadavky zákazníka. Komunikuje so zákazníkom a rieši vzniknuté problémy. Pozícia si vyžaduje logické a technické myslenie ako aj dobré komunikatívne a organizačné schopnosti.

→  viac informácií

Pokiaľ hľadáte prácu, alebo ste osoba, ktorá svojimi schopnosťami môže prispieť k dosiahnutiu úspechu našej spoločnosti, vyplňte osobný dotazník a zašlite ho na adresu: praca@iqs.sk

Pre ďalšie informácie volajte na: +421 (0) 915 900 361

→  stiahnuť dotazník

Personálna politika

Kvalita našich služieb je vo veľkej miere závislá na ľudských zdrojoch, ktorými disponujeme. Sú to kvalifikovaní a skúsení zamestnanci. Ich schopnosti predstavujú individuálny potenciál v realizovaných procesoch. Zavedená a realizovaná personálna politika je prostriedkom k dosiahnutiu maximálnej personálnej úrovne, účinne nám umožňuje zaistiť optimálnu zamestnanosť podľa aktuálnych potrieb firmy. Je pre nás veľmi dôležité, aby každý zamestnanec mal možnosť sebarealizácie v práci a cítil sa ohodnotený, preto vytvárame podmienky umožňujúce realizáciu ich úloh. Personálna politika je založená na systéme vyhodnocovania zamestnancov, ich rastu a rozvoja pomocou školení.

Školenia

Dôležitým faktorom pre rozvoj firmy je správny výber a rozvoj zamestnancov a budovanie ich silnej identifikácie s firmou. Naši zamestnanci sú vysoko kvalifikovaní, profesionálni, ktorí k plneniu svojich úloh a povinností pristupujú s plným nasadením. Podporujeme osobnú kreativitu a nasadenie, zodpovednosť a vzájomnú spoluprácu. Naši zamestnanci si dopĺňajú svoje vedomosti vďaka vopred plánovaným školeniam. Každý zo zamestnancov má možnosť zúčastniť sa potrebných školení. Vďaka tomuto prístupu môžu zamestnanci zvyšovať svoju kvalifikáciu a schopnosti, čo napomáha celkovému rozvoju našej firmy.

Prax pre študentov 

Dôležitým faktorom pre rozvoj firmy je správny výber a rozvoj zamestnancov a budovanie ich silnej identifikácie s firmou. Naši zamestnanci sú vysoko kvalifikovaní, profesionálni, ktorí k plneniu svojich úloh a povinností pristupujú s plným nasadením. Podporujeme osobnú kreativitu a nasadenie, zodpovednosť a vzájomnú spoluprácu. Naši zamestnanci si dopĺňajú svoje vedomosti vďaka vopred plánovaným školeniam. Každý zo zamestnancov má možnosť zúčastniť sa potrebných školení. Vďaka tomuto prístupu môžu zamestnanci zvyšovať svoju kvalifikáciu a schopnosti, čo napomáha celkovému rozvoju našej firmy.