Dodržiavanie noriem

TS 16949, EN ISO 9001:2015

K dipozícii :

24h/365 dní v roku

Reakčný čas :

30 - 90 minút

Kvalifkovaný personál

Reporty v elektronickej podobe

Rýchly reakčný čas, jednoduché prispôsobenie sa potrebám zákazníka a flexbilita sú vlastnosti, vďaka ktorým sme získali dôveru našich zákazníkov.

O nás

International Quick Service je spoločnosť, ktorá poskytuje sortovacie služby, 100% vizuálnu kontrolu a opravu súčiastok pre výrobcov v rôznych odvetviach. Vznikla v roku 2003 v poľskom meste Gliwice a v roku 2004 bola otvorená pobočka pre Slovenskú republiku so sídlom v meste Partizánske.

viac o nás